Velikonoční turnaj ve floorballe – DDM Blovice

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Ředitelka DDM Blovice a ředitelka ZŠ Blovice vyhlašují VIII. ročník Velikonočního turnaje ve floorballe „O pohár ředitelky DDM a ZŠ“. Turnaj je vyhlášen pro třídní týmy 6. – 9. tříd + analogické ročníky osmiletého gymnázia, které nastupují v počtu 1 brankář + 4 hráči v poli. Tým tedy tvoří 5 hráčů v poli, doplněný 1 – 2 náhradníky. Není podmínkou, aby tým tvořili jen kluci, zapojit se mohou i holky, jak tomu bylo i v minulých ročnících. Turnaj se bude konat o velikonočních prázdninách ve čtvrtek 2. dubna 2015 od 8:00 hodin v tělocvičně Gymnázia Blovice.

 

Co musíte udělat, abyste se mohli turnaje zúčastnit:

– spolu se svou třídní učitelkou/učitelem vybrat 5 hráčů + náhradníky a vyplnit přiloženou přihlášku, kterou vám třídní učitelka/učitel podepíše. Vyplněnou přihlášku odevzdáte v kanceláři ZŠ nebo DDM. Není podmínkou, aby tým tvořili hráči jen z jedné třídy.

– zvolit si svého kapitána týmu, kterého označíte na přihlášce písmenem C

– přihlásit se nejpozději do 30. března 2015

 

Přihláška na turnaj tříd ve floorballe

Třída

 

Název týmu

 

Brankář

 

Hráč

 

Hráč

 

Hráč

 

Hráč

 

Náhradník

 

Náhradník

 

Podpis třídního učitele:

TISK PŘIHLÁŠKY