Vzpomínka na významného rodáka – Václav Kořínek

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Dne 29.6.1940 byl v Praze vysvěcen na kněze  náš významný rodák Páter Václav Kořínek, kanovník svatovítské katedrály.

Narodil se na Boží hod roku 1915, tedy 25. 12.V blovickém  kostele svatého Jana Evangelisty byl dne 28. 12. 1915 pokřtěn. Zde také v roce 1940 slavil (nikoliv sloužil) svoji první Mši svatou. Šedesát sedm let svého kněžského života prožil v Sedlčanech, v Praze na Smíchově, v Podolí, v Nuslích a nejdéle jako farář farnosti u katedrály sv. Víta v Praze na Hradčanech. Jako kanovník byl členem kapituly karlštejnské a poté svatovítské.Poslední roky života nabídl služby rodné farnosti v Blovicích, kde do posledních dnů svého života aktivně působil. Dne 30. ledna 2007 ve večerních hodinách zde zemřel. V tento den ještě sloužil svoji poslední Mši svatou. Jeho pohřbu, který se také konal v Blovicích, se zúčastnilo mnoho významných církevních představitelů, jeho příbuzných (měl tři sestry a jednoho bratra) a obyvatel města. Pohřební bohoslužbu sloužil tehdejší místní farář Pavel Krejcar. Po mši se dlouhý průvod truchlících vydal na hřbitov. Ani mnozí z kněží se zde neubránili slzám.

 

Vánoční mše Blovice 1981 (jen hudba): ►ODKAZ

 

R. D. Václav Kořínek

 

         R.D. Václav Kořínek se narodil 25.12.1915 v Blovicích. Na kněze byl vysvěcen 29.6.1940 v Praze.
Od 1.12.1959 byl ustanoven administrátorem v Praze 4 – Nuslích.

 

Od 1.11.1973 byl jmenován metropolitním kanovníkem u katedrály sv. Víta na Hradě pražském a farářem při katedrále svatovítské.

 

 Foto

Václav Kořínek (vpravo) se svými sourozenci 

 Kořínkův rodný dům – shromáždění obyvatel před jeho slavnostní primicí 1940  

   Průvod při jeho slavnostní primici 1940  

 Mše v blovickém kostele 1963

Praha – Nusle 1975

Návštěva u papeže

 

V. Kořínek a blovický farář J. Melka před místním kostelem 

 Kostel sv. Václava ve Žďáře u Blovic při jeho generální opravě (1995). Mši sv. sloužil plzeňský biskup Radkovský(vlevo). Vpravo Kořínek a Melka. 

Mše v chrámu sv. Víta v Praze

 Křest v kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta v Praze 1998.

 Účast V. Kořínka na pohřbu v Blovicích s farářem Šťastným

Oslava 88. narozenin na Vánoce 2003

V. Kořínek a P. Krejcar navštívili v roce 2006 bývalého faráře Šťastného v domě pro vysloužilé duchovní v Praze. 

 Poslední rozloučení s V. Kořínkem 10. 2. 2007

Poslední rozloučení s V. Kořínkem 10. 2. 2007

Poslední rozloučení s V. Kořínkem 10. 2. 2007

 

Použité fotografie: archiv Blovice INFO