Místní všesokolský slet Blovice

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Blovickým sokolům se slet vydařil 

Na sobotu 23. června 2012 se členové Tělocvičné jednoty Sokol Blovice rozhodli uspořádat svůj Místní všesokolský slet. Slet se konal u příležitosti oslav 150. výročí založení Sokola. Vyvrcholením významného roku bude XV. všesokolský slet, který se uskuteční v pražské Synot Typ aréně v Edenu. Je to nejmodernější stadion v republice a už za týden se tam začnou sjíždět cvičenci, aby secvičili svoje skladby a mohli je potom ve dvou slavnostních programech 5. a 6. července předvést.

Blovický slet byl pro mnohé cvičence taková poslední velká generálka před Prahou. Už od rána se začali do sokolovny sjíždět vystupující ve sletových skladbách a také hosté, kteří přijali účast na místní akci. Celé dopoledne probíhaly zkoušky a nácviky, průběžně se na sále v sokolovně vydával oběd. Cvičenci si mohli vybrat ze dvou jídel – kuřecí řízek s bramborem nebo guláš. Všichni si pochvalovali, že na žádném sletu (a tohle byl pro většinu z nich od konce května pátý) ještě tak dobré jídlo nebylo. Během dopoledne byl také slavnostně položen věnec u památníku Miroslava Tyrše v areálu. Od 13:00 hodin se před sokolovnou začal řadit dlouhý a velmi pestrý průvod. V čele byly neseny vlajky a standarty, dále pak šli starostové města a Sokola, náčelnice župy Plzeňské a zástupce České obce sokolské v doprovodu  krojovaných děvčat. Za nimi následovaly mažoretky, dechová hudba a poté skupiny jednotlivých cvičenců a vystupujících. Během své pouti městem byl průvod nadšeně vítán občany. O hladký průběh se spolehlivě postarali městští strážníci. Krátce před 14:00 hodinou dorazil průvod zpět do sokolovny. Dechová hudba provedla účastníky bránou borců a uvedla je na travnatou plochu k slavnostnímu nástupu. Vlajkové čety přinesly vlajky a ty byly za tónů státní hymny vytaženy na stožáry. Ostatní zástavy byly umístěny do připravených stojanů. Mezi standartami hostujících jednot měly svoje čestné místo zástavy, pod kterými se za dobu trvání blovické jednoty cvičilo. Byly to S.K. Blovice, Spartak a ČSTV. Krátce pohovořili i čestní hosté, kteří přijali pozvání na Místní slet. Přivítali cvičence a popřáli jim mnoho úspěchů. Byli to starosta města Jan Poduška, pod jehož záštitou se slet konal, starosta Sokola Robert Zelenka a zástupce České obce sokolské Miroslav Kroc. Tím bylo slavnostnímu úvodu učiněno za dost a mohl začít vlastní program. O samotný začátek se postaraly plzeňské mažoretky Maršálky. Za zvuku dechové hudby předvedly svoje vystoupení a plochu opustily zároveň s dechovou hudbou. Pak se představila první sletová skladba s názvem Muzikantova písnička. Je to skladba určená pro rodiče a děti. Celou skladbou se prolíná titulní melodie – písnička Já s písničkou jdu jako ptáček z filmové pohádky Obušku z pytle ven a všichni ji znají v podání hlavní postavy Ladislava Peška. Po jejich cvičení následovalo ocenění dlouholetých aktivních členů Sokola. Byli to: Věra Houdková, Jarmila Zelenková, Růžena Sádlová, Milena Přibíková, Marie Sýkorová, Zdena Kučerová, Hana Zdráhalová, Karel Janko, Rudolf Mencl. Za nácvik sletových skladeb převzaly Pamětní listy Petra Šmídová a Milena Hofrichtrová, za práci ve funkci náčelnice Sokola Olga Tučková, za aktivní přípravu sletu a pomoc s jeho organizací náčelnice župy Plzeňské Libuše Vrzalová a Dagmar Krosnařová. Pamětní listy z Místního sletu si odnesly také dvě nejstarší cvičenky, které se hromadných skladeb ať už sletových nebo spartakiádních účastní pravidelně od roku 1948. Byly to dámy Hana Homolková ze Spáleného Poříčí a Věra Kalčíková z Koterova. Listinu obdržel i starosta Blovic Jan Poduška za svoji záštitu nad celou akcí. Po oceňování se opět cvičilo. Svoji skladbu s názvem Člověče, nezlob se  předvedli předškoláci.V hravé skladbě představují děti hrací figurky ze známé společenské hry, cvičitel pak znázorňuje hrací kostku. Pak přišli na řadu hosté sobotního programu. Nejprve jako drobná ukázka sletové skladby s názvem Folklorní se se svými lidovými tanci představil soubor Radost z Nezvěstic. Krojovaní tanečníci předvedli tři svoje skladby – Kalamajku, Kralovický šotyš a Hrnčířskou. K poslednímu tanci si přizvali i svoji nejmladší tanečnici malou Madlenku. Lidové melodie vzápětí vystřídala ústřední píseň z filmu Fantom opery, při které ukázala svoje umění děvčata – moderní gymnastky. Během této skladby stihly dívky vystřídat všechna náčiní pro moderní gymnastiku typická – obruče, kužely, stuhy, švihadla, míče. A protože sobotní sokolský program byl skutečně velmi pestrý, moderní gymnastiku vystřídala Moderna. Tedy směs tří vystoupení v podání cvičenců z Domova pro zdravotně postižené z Bystřice nad Úhlavou. Soubor se jmenuje Bystřinka a má opravdu bohatý repertoár. Zvládnou country tance, lidové i moderní tance a aerobik. Cvičenci se zdravotním postižením sklidili velký potlesk. Bystřinku vystřídali opět gymnasté a gymnastky, tentokrát ovšem sportovní. Kluci přijeli z Plzně a děvčata z Rokycan. Jsou mezi nimi sportovci, kteří se už v mladém věku honosí mnoha tituly a oceněními. Aplaus diváků, který jejich vystoupení sklidilo, hovořil jasně – cvičení se velmi líbilo. Jako poslední hosté programu se podruhé představily moderní gymnastky. Tentokrát cvičily bez náčiní, ale jejich vystoupení bylo stejně úžasné jako to s náčiním. A pak už se na ploše fotbalového hřiště střídaly ukázky hromadných skladeb určených pro XV. všesokolský slet. Věrná garda zacvičila svoji sestavu Jen pro ten dnešní den doprovázenou hudbou z filmů pro pamětníky. Seniory a seniorky vystřídala na trávníku novinková sestava určená pro tři věkové kategorie – rodiče, děti a mladší žactvo. Skladba s názvem Ať žijí duchové byla diváky velmi kladně přijata. Je inspirována známou stejnojmennou televizní pohádkou, a i hudba je převzatá z filmu. Po Duších se představily dorostenky a mladší ženy se svou skladbou Nebe nad hlavou. Skladbu s trikovými švihadly doprovází hudba skupiny Olympik a má pořádný spád. Posledním číslem sobotního programu byla koedukovaná skladba, tedy skladba určená pro muže a ženy, s názvem Kontrasty. Tato skladba reprezentovala naši republiku už na IVX. světové gymestrádě ve švýcarském Lausanne. Použitá hudba je vybraná z českých filmů a seriálů. Kontrasty zůstaly po svém vystoupení na ploše a na cvičence i diváky čekal závěr celého slavnostního programu. Všichni nastoupili na trávník, vlajkonoši sejmuli vlajky a byly odneseny zástavy. Sletový program Místního sokolského sletu v Blovicích skončil. Skončil úspěšně, diváci i samotní cvičenci byli spokojeni.

Posledními tóny odchodového pochodu ale zdaleka neskončil program, který Sokolové na sobotu připravili. Následoval Dětský den plný atrakcí a soutěží o ceny, kterým pořadatelé chtěli dát dárek všem dětem k blížícím se prázdninám. Na ploše fotbalového hřiště bylo připraveno deset stanovišť s různými druhy soutěží, za jejichž splnění děti dostávaly razítka na soutěžní kartičky. Po splnění všech úkolů si vyzvedly věcné i sladké ceny. Největší atrakcí ovšem byla pěna, kterou pro děti přijeli na trávník nastříkat místní dobrovolní hasiči (mimochodem stihli to právě včas, protože o několik minut později už vyjížděli k zásahu –  k dopravní nehodě). A za druhé skákací nafukovací hrad, který pro tuto akci zapůjčila Českomoravská stavební spořitelna. Děti odcházely domů šťastné a plné zážitků z příjemného odpoledne, kterému po všech stránkách přálo i počasí.

Pro dospělé bylo zatím připraveno příjemné posezení u čerstvě dokončeného altánku. K tanci a poslechu vyhrávala hudba Hájenka. Pro velké i malé bylo po celou dobu akce připraveno bohaté občerstvení, nechyběla ani točená zmrzlina nebo domácí sladkosti, které napekly doma ženy organizátorky.

Co říci závěrem? Snad ještě několik slov o areálu sokolovny. Cvičenci a hosté blovickou sokolovnu s jejími přilehlými plochami a fotbalovým hřištěm ocenili jako nejhezčí a nejlépe udržovaný areál, na kterém se letošní slety konaly. Naše sokolovna zastínila v jejich očích i taková města jako Klatovy a stadion Plzně 1. Celý areál prošel před sletem “generální opravou“. Bylo nově natřeno zábradlí okolo hřiště, část hradby, byly dodány nové lavičky, o altánu již byla řeč. Sokolovně také velmi slušely vyvěšené prapory a třepetalky. Naposledy prošla sokolovna takovýmto procesem v roce 1985 kvůli pořádání (poslední) Okresní spartakiády. Díky této akci bylo fotbalové hřiště přebudováno ze škvárového na travnaté. A došlo k celkovému zvelebení areálu.

 

  

Blovice 1

Blovice 1

Blovice 2

Blovice 2

Blovice 3

Blovice 3

Blovice 4

Blovice 4

Blovice 5

Blovice 5

Blovice 6

Blovice 6

Blovice 7

Blovice 7

Blovice 8

Blovice 8

Blovice 9

Blovice 9

Blovice 10

Blovice 10

Blovice 11

Blovice 11

Blovice 12

Blovice 12

Blovice 13

Blovice 13

Blovice 14

Blovice 14

Blovice 15

Blovice 15

Blovice 16

Blovice 16

Blovice 17

Blovice 17

Blovice 18

Blovice 18

Blovice 19

Blovice 19

Blovice 20

Blovice 20

Místní sokolský slet by se v takovémto rozsahu nemohl konat bez pomoci sponzorů. Tímto všem veřejně děkujeme. Sponzorskými dary, ať už finančními, věcnými nebo jinými přispěli ke zdárnému a důstojnému průběhu sletu tito:

MĚSTO BLOVICE

EXPO IGC GROUP

FAIVELEY TRANSPORT LEKOV

PROMINENT SYSTEMS

ČESAL ELEKTRO

ZEDSTAV

DŘEVOVÝROBA HEPA

STK BLOVICE

KMK TRADE

AUTOSERVIS DĚTKA

KOVO SKŘIVAN

ORCHID FLOWERS CZ

PH CENTRUM

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA

ORI

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

ČESKÁ SPOŘITELNA

INTERNETHNED.CZ

PRESSOL TSCHECHIEN

SDH BLOVICE

MUZEUM JIŽNÍHO PLZEŇSKA

KVĚTINY BRANDL