Dům dětí a mládeže Blovice

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Dům dětí a mládeže Blovice

Tyršova 807, 336 01  Blovice

Tel.: 371 522 159, www.ddm-blovice.cz

 

Cvičení rodičů s dětmi

Bambule

 

Zábavná forma cvičení, pohybová průprava, hry, cvičení s náčiním, dětská akrobacie, začlenění dětí do kolektivu. Pro rodiče s dětmi od 2 do 5 let. Cvičení přizpůsobíme věku a schopnostem dítěte. S sebou cvičební úbor a vhodné přezůvky pro rodiče i děti.

Zápisné: 500,- Kč na školní rok (300,- Kč na pololetí) pro cvičební dvojici / cv. hodina

Zahajovací schůzky: bývalá knihovna (Bělohrobského ul., Blovice) úterý 1.10. 2019 od 10:00 hodin, čtvrtek 3.10. 2019 od 10:00 hodin

Vedoucí: Šárka Fialová

Dům dětí a mládeže Blovice

Tyršova 807, 336 01  Blovice

Tel.: 371 522 159, www.ddm-blovice.cz

 

Volné plavání rodičů s dětmi

 

Pro děti od 1. – 6. let, které v doprovodu rodičů nebo prarodičů mohou navštěvovat plavecký bazén v ZŠ. Teplota vody cca 30°C. Bazén  je možno navštěvovat v tříměsíčních cyklech podle domluvy v DDM. Cena je stanovena na 25,- Kč za osobu / krát počet návštěv v daném cyklu. Je třeba zaplatit vždy předem v DDM u paní Šárky Fialové a domluvit si zde rozvrh návštěv (i telefonicky 604 293 473).

Plavecké cykly:         říjen – prosinec, leden – březen, duben – červen

Návštěvní dny:            Pondělí (15:00 – 16:30 hod., 16:30 – 18:00 hod.)

Úterý (15:00 – 16:30 hodin, 16:30 – 18:00 hodin)

Čtvrtek (15:30 – 17:00 hodin)

Pedagogický dozor: Šárka Fialová, Eva Honzová