Děti ze základní školy navštívily partnerský Triptis

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Děti ze základní školy navštívily partnerský Triptis

Na pětidenní výměnný jazykový pobyt vyrazila skupina šesti dětí z osmých tříd do partnerského města Triptis. Pobyt začal ve středu 12. června. Děti měly předem domluvené partnerské rodiny, ve kterých trávily následující dny až do nedělního odjezdu. Německé děti se svými rodiči čekaly na svoje české kamarády ve škole. Zde všechny srdečně přivítal ředitel školy a paní učitelky, které se podílely na připraveném programu. Začalo se státními hymnami obou zemí, které zahrál jeden z německých chlapců se svým otcem. Pak následovalo představování a společné občerstvení, po kterém odjely naše děti do svých rodin na ubytování.

Ve čtvrtek měly české děti ve škole připravený program na první dvě hodiny. Kreslily se svými stejně starými německými kamarády svoje jména. Během velké přestávky, kterou všechny děti trávily na školním dvoře, se s těmi našimi přišlo seznámit spoustu nových kamarádů. V další části dne obešla naše šestice všechny třídy druhého stupně a všem dětem se česky a německy představila, odpověděla dotazy a zkoušela porozumět rodilým mluvčím. Po obědě následoval společný program – nejprve hra v kuželky a potom sportování v domě mládeže, kde se také grilovalo.

Pátek opět začal dvěma hodinami ve škole, kde se naši zúčastnili hodin matematiky a zeměpisu. O velké přestávce se opět všichni sešli na dvoře, kde jsme s pomocí německé paní učitelky připravili krátký program, ve kterém jsme zazpívali německo – českou písničku, předvedli ukázky atletické rozcvičky, zahráli si stolní tenis a naučili německé děti několik českých slov. A pak už se odjíždělo do univerzitní Jeny, kde jsme společně navštívili experimentárium, což je obdoba naší Techmánie. A pak jsme společně lezli pod vedením instruktorů na lezecké stěny ve sportovním centru.

Sobota vyšla počasím nejlépe a to bylo dobře, protože se téměř celý den věnoval relaxaci na koupališti. Ale ještě předtím se české a německé děti prošly po městě, kde plnily různé úkoly a hádanky. Tak se seznámily s největšími pamětihodnostmi Triptisu i s jeho historií. A pak už hurá na koupaliště, kde se všichni dosytosti vydováděli.

V neděli se konalo slavnostní rozloučení na triptiské radnici za přítomnosti pana starosty i ředitele školy. Naše děti dostaly dárečky na památku, všichni se opravdu srdečně rozloučili (to se rozhodně neobešlo bez slziček) a už nezbývalo než pozvat německé děti na oplátku příští rok k nám a vyrazit k domovu.

Celý pobyt se neobyčejně vydařil, děti si prakticky vyzkoušely svoje jazykové dovednosti z němčiny i z angličtiny, navázaly nová přátelství a získaly cenné zkušenosti. Moc se všem v Triptisu líbilo a stále si se svými novými kamarády píšou a možná se i v létě navštíví.