Koncerty pro dobrou věc – Zdemyslice

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Mnoho hudebních talentů ze Zdemyslic prošlo a prochází rukama pedagogů ZUŠ Blovice. Stalo se již hezkou tradicí jedenkrát ročně zavítat do malebného zdemyslického kostelíku a uspořádat koncert místních malých muzikantů.
Přípravy na tuto podzimní událost pro děti, jejich rodiče, prarodiče a přátele hudby jsou v plném proudu a budeme vás včas informovat o datu konání. Prozatím uveřejňujeme otevřený dopis iniciátora těchto akcí pana Šimka, který jistě dobře poslouží k zamyšlení nás všech.

Kostel ve Zdemyslicích
Chodíme nebo jezdíme kolem něj. Někdo často, někdo občas. Když se zastavíme a zamyslíme, můžeme si spoustu věcí připomenout. Kostel můžeme chápat jako historickou památku, nejstarší v obci. Určitě pestrá a mnohdy napínavá i pohnutá minulost. Také si můžeme uvědomit jeho duchovní význam ve smyslu víry. Dnes už bude opravdu věřících asi menšina z
nás, takže pravidelné bohoslužby už se zde nekonají. Avšak existuje ještě jeden úhel pohledu – a sice, řekl bych, historicko-kulturní. Já osobně cítím obrovskou úctu. Nejen ke kostelu a lidem, kteří se o něj po staletí starali, ale také k lidem, pro které byl v těžkých dobách jedinou duchovní útěchou. Chodili pravidelně do kostela, aby modlitbou poděkovali třeba za dobrou
úrodu a vzpomněli na všechny nezdary a podobně. Zkuste si představit, kolik našich občanů do kostela přišlo ve svých prvních dětských botkách, aby se zde při kázání učili pokoře a úctě k druhým lidem i slušnému chování ke starším. Ti samí lidé později klečeli před oltářem ve svůj svatební den, pokřtili zde své děti a učili je všemu dobrému, co sami uměli. Nesmíme zapomenout, kolik z nich pak na konci svých pozemských dnů odjelo z kostela na svou cestu poslední.
A právě to je ten důvod, a doufám, že to tak necítím jen já, proč bychom se měli snažit odkaz našich předků (kostel) zachránit. Z obrovské úcty ke všem, pro které náš kostel tolik znamenal. Píši tento otevřený dopis proto, abych vysvětlil, proč pořádáme v kostele tyto koncerty. Drobná dobrovolná částka, která se na koncertech vybere, samozřejmě mnoho nevyřeší. Kostel je napaden červotočem v takové míře, že jediným účinným způsobem záchrany je metoda zaplynování (cca 120 –150 tisíc korun). Chtěl bych věřit, že tyto koncerty alespoň vyvolají diskuzi o záchraně kostela. Je určitě nádherným zážitkem vidět dnes malé děti, pro které je to první vystoupení v životě, jak naplno prožívají tenhle pro ně důležitý skutek. Jak jsou hrdé před svými blízkými. Snad jednou ony vrátí do naší obce tento druh kultury a snad i oni se budou snažit náš kostel zachránit.

Miroslav Šimek
Zdemyslice