Konal se další ročník cyklozávodu rodičů a dětí v Cecimě

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Konal se další ročník cyklozávodu

V sobotu 25. května 2019 se konal další ročník cyklozávodu, který pořádá základní škola. V podtitulu závodu se říká, že s dětmi mají vyjet i jejich rodiče nebo prarodiče. Jde tedy o závod dvojic, kdy oba z týmu během jízdy plní na stanovištích nejrůznější úkoly. Hází se míčkem nebo granátem, jede se jízda zručnosti, součástí je i zdravověda, luštění křížovky nebo poznávání dopravních značek a řešení dopravních situací.

Kategorie předškolních dětí jede okruh pouze po Cecimě, školní děti už míří do Kamenska až k Polánce a zpět. Kategorie školáků byla letos rozdělena na tři. Dětí z 1. – 3. tříd se účastnilo 15, ze 4. – 5. tříd jeli čtyři závodníci, v kategorii dětí z 2. stupně soutěžil jeden závodník.

Protože nám přálo i počasí, nikomu se během závodů nic nestalo (pouze jeden tatínek píchl kolo) a všechny děti dostaly pěkné ceny, byli všichni nadmíru spokojeni. Paní ředitelka Růžena Kohoutová všem poděkovala a předala ocenění.

Chtěli bychom poděkovat touto cestou Pekařství Jílek, za poskytnutí koláčků, paním kuchařkám za čaj a šťávu, všem paním učitelkám, které obsadily jednotlivá stanoviště, měřily čas nebo zapisovaly výsledky, dále pánům Martinu Nocarovi a Zdeňku Lokajíčkovi za zajištění setů a stánků, panu Václavu Bláhovi za přívod elektřiny a Ivanu Bystřickému za zapůjčení aparatury .

Těšíme se se všemi na závodech v příštím roce na viděnou.

Umístění v jednotlivých kategoriích na prvních třech místech:

 • kategorie předškolních dětí:
 1. místo – Lionel Moravec
 2. místo – Lukáš Lorenc
 3. místo – Amálie Matoušková

 

 • kategorie žáků 1. – 3. tříd:
 1. místo – Ivana Bystřická (2. místo v celkovém pořadí)
 2. místo – Filip Knot
 3. místo – Adéla Kozáková

 

 • kategorie žáků 4. – 5. tříd:
 1. místo – Michaela Labancová (3. místo v celkovém pořadí)
 2. místo – Miroslav Jílek
 3. místo – Karolína Veselá

 

 • kategorie žáků 2. stupně:
 1. místo : Petr Švehla (1. místo v celkovém pořadí)

Foto z akce