Delegace z města navštívila Triptis

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Delegace složená ze zastupitelů, zástupců spolků a základní školy byla pozvána na návštěvu do partnerského města Triptis. Ta se uskutečnila ve dnech 16. – 19. května 2019.

Po příjezdu na místo byla naše výprava nejprve pře radnicí přivítána starostou města Triptis panem Peterem Oroszem a dalšími představiteli města. Poté jsme se odebrali na otevření výstavy „Kulturní cesta fojtů“. Tito lidé byli v minulosti velmi významní. Území, která obývali, se nacházela na území dnešního Durynska, Saska, Bavorska a Čech. Oblast, ve které leží i Triptis, se dodnes jmenuje Fojtsko. Protože tito lidé žili i u nás, byla výstava připravena dvojjazyčně včetně doprovodných publikací.

Po výstavě jsme se odebrali do nedaleké obce Öberpöllnitz, kde se nachází pěkný hotel „Zur goldenen Aue“, ve kterém vždy bydlí naše výprava během návštěv partnerského města. Když jsme se ubytovali, následovala společná večeře, při které došlo i na představení všech přítomných a krátké zdravice obou starostů. Během příjemné konverzace jsme byli též podrobně seznámeni s programem návštěvy.

V pátek nás čekala prohlídka zámku Schwarzburg, ve kterém se nachází vloni otevřená zbrojnice spojená s prohlídkou sbírky středověkých zbraní určených k boji i zbraní loveckých. Je to ojedinělá a v Evropě největší takováto sbírka. Vždyť je zde schraňováno a vystaveno na 4 000 zbraní, zbroje, vojenských hudebních nástrojů a dalšího příslušenství. Byl to úžasný zážitek. Po prohlídce následoval oběd v zámecké restauraci a přejezd na další atraktivní prohlídku. Tentokrát se jednalo o hřebčín na statku Meura. Zde jsou ve velkém chováni a šlechtěni koně druhu Haflinger. Statek jsme prošli od stájí pro klisny s čerstvě narozenými mláďaty přes stáje s chovnými hřebci až po výstavní halu, kde se nachází sbírka kočárů. Kromě podrobného výkladu nám dali i ochutnat koňské mléko ve formě výborného likéru, který se zde vyrábí a prodává. Z části mléka také vyrábí kosmetiku, část jde na prodej v napasterizovaném stavu. Mléko je prý velmi vhodné pro lidi s nemocným trávicím traktem a kožními onemocněními. Po návratu do Triptisu jsme se zúčastnili slavnostního zahájení městských slavností. Na náměstí byl k tomuto účelu postavený obrovský stan plný stolů a lavic, s pódiem, na kterém hrála živá hudba a také se sudem piva, který triptiský starosta narazil a nabídl pivo svým spoluobčanům. Této ceremonie se zúčastnil i blovické starosta Robert Zelenka, který při této příležitosti pozdravil obyvatele našeho partnerského města. Pak následovala volná zábava.

I na sobotu byl připraven bohatý a velmi atraktivní program. Po snídani jsme navštívili výrobnu, ale hlavně prodejnu sušenek Griesson – de Beukelaer v nedaleké Kahle. Poté jsme pokračovali na hrad Leuchenburg. Ten má velice zajímavou a pohnutou minulost. Ale také leží v kraji, kde se ve velkém vyrábí porcelán. Takže je zde instalována velkolepá výstava Svět porcelánu. Prošli jsme si hrad a moc se těšili na porcelán. A opravdu se bylo na co dívat. Byla zde představena historie výroby porcelánu, jeho objevení a vývoj výroby. Vše bylo doplněno nádhernými ukázkami porcelánových výrobků jak z Číny, tak z domácí produkce. Na závěr prohlídky si každý návštěvník mohl tajným inkoustem napsat na porcelánový talířek své tajné přání a talíř potom hodit z „mostu přání“. Pokud si něco přál z celého srdce a talířek se po dopadu rozbil, přání se určitě vyplní. Nám se rozbil všem, tak doufáme……

Odpoledne nás ještě čekal pohádkově vyhlížející zámek Wolfersdorf. Poměrně malý, ale důležitý, protože to bylo sídlo jednoho ze sedmi německých kurfiřtů (to byli lidé, kteří volili německého krále a cisaře). I tento lovecký zámek má zajímavou minulost. Je obklopený vodním příkopem, který ale nesloužil k obraně místa. Na jeho břehy byli naháněni divočáci, které pak panstvo střílelo, a sloužící pak ulovenou zvěř z vody lovili. Také peníze na jeho dostavbu a rekonstrukci se na zámek dostaly kuriózní cestou. Jedna z dcer zámeckého pána se provdala za ruského cara Alexandra a otec si ve vozech s dvojitým dnem tajně dovezl z Petrohradu obrovské množství stříbrných prutů. To se mu to potom opravovalo. A po smrti mu vyjmuli z těla srdce, nabalzamovali ho a uložili před uložením do země do stříbrné kapsle. Ani po smrti se tedy se svým stříbrem zcela nerozloučil. I samotná původní výstavba zámku byla velmi zajímavá. Majitel trčel ve vězení, protože byl protestant, ale to mu nezabránilo poslat domů manželce dopis s rozkazem, aby mu než se z vězení vrátí, nechala vystavět toto sídlo. Manželka, jak bylo tehdy zvykem, poslechla a my se tak máme dodnes na co chodit dívat.

Večer následovalo opět společné posezení u večeře.

Na neděli po snídani byl sice naplánovaný odjezd, ale protože ve výpravě byli i zástupci hasičů, navštívili jsme ještě zbrojnici triptiských dobrovolných hasičů. Mají nádhernou hasičárnu s velkým vozovým parkem. Však také zasahují téměř každý týden, do roka až stoosmdesát krát. Naprostá většina výjezdů je k dopravním nehodám na blízké dálnici. Poslední akcí bylo ale hašení požáru v nedalekém lese, kde musel pomáhat kvůli těžko přístupnému terénu i vojenský vrtulník.

Po prohlídce následovalo rozloučení a předání drobných dárků a upomínkových předmětů.

Celé setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, naši přátelé se o nás jako vždy perfektně postarali, ukázali nám zase další kousek své vlasti a už se těší na návštěvu Blovic, která se uskuteční v prvním zářijovém týdnu, kdy se budou konat zase naše městské slavnosti.

Ještě před touto návštěvou se zúčastní sportovci z TJ Sokol Blovice Lesního běhu v Triptisu (obdoba našeho Běhu 17. listopadu), který se koná 31. srpna 2019.