Sokolská akademie 2019+přidaná videa+foto

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Konala se další sokolská akademie

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se konala už X. sokolská akademie v novodobé historii Sokola. Letos se po dlouhé době odehrávala v nově opraveném sále sokolovny. Pro návštěvníky bylo letos připraveno čtrnáct čísel. O slavnostní nástup se postarala opět vlajková četa s prapory a krojovanými složkami. Jejich řady se letos pěkně rozrostly. Přibylo nám totiž mnoho cvičebních dresů. Jedná se o žákovské dresy, ve kterých cvičili někteří zástupci blovického Sokola na XI. Všesokolském sletu v roce 1948 v Praze. Dále máme nové dresy dorostenek ze sletu v roce 1926 a ženské cvičební kroje z téhož období.  Všechny pro nás ušila paní HelenaVránková. V úvodu také zazněla sokolská hymna a promluvili čestní hosté.

A co všechno diváci viděli? Byla to tři vystoupení tanečních kroužků DDM, dále judo, ukázka moderní gymnastiky – cvičení s kužely a stuhou, cvičení dětí z večerního tělocviku na koberci a na hrazdě, vystoupení zumby, tři skladby pro žactvo – Kuřata, Indiáni a Jsme kočky. Před přestávkou a hned po ní se mohli diváci podívat i na přehlídku dresů a cvičebních úborů, ve kterých se u nás nacvičovalo a cvičilo na sletech i spartakiádách.

Program byl jako vždy velmi pestrý a diváci všechny výkony také náležitě ocenili.

Foto z akce: