Ukliďme Česko 2019 popáté v Blovicích

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Ukliďme Česko popáté v Blovicích

S velkým vděkem a potěšením si dovolím zrekapitulovat letošní, dá se říci již tradiční, jarní úklidovou akci v našem městě, která proběhla v sobotu 6. dubna.

Co se týče celorepublikového hlediska, tak letošním tématem byl především úklid pneumatik z lesů a okolí řek. Největším závodem, který se opětovně zapojil do úklidové akce byla ŠKODA AUTO, jejíž zaměstnanci v okolí svých závodů v loňském roce posbírali 7 tun odpadu, uvidíme, jestli tento počet letos překonají. Celkem se 6.4.2019 zorganizovalo 2229 úklidů a zúčastnilo se kolem 80 tisíc dobrovolníků. V počtu úklidů vede Středočeský a Jihomoravský kraj. V Plzeňském kraji byl nejaktivnější Plzeň-jih.

Co se týče místního úklidu, tak jako každý rok i letos úklid probíhal v příjemné atmosféře, byla objevena řada kuriozit, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Celkem dorazilo na 30 účastníků, z toho 22 dětí do 18 let. Účastníci byli rozděleni do 6 skupin. 3 skupiny pročesávali park Cecima podél řeky, potoka, rybníka až k panelce, další skupina uklízela kolem Cihelny a viaduktu, 5.skupina podél silnice až k Seči a poslední skupina objížděla a shromažďovala odpad do Sběrného dvora v Blovicích.

Je fajn vidět, že na řadě míst nepořádku ubývá. Což bohužel nelze říct o okolí rybníka v Cecimě… A čerstvou černou skládku jsme bohužel objevili i na panelce za rybníky v Cecimě, kde to loni bylo kompletně uklizené.

Naší povinností je navrhnout řešení zlepšení úklidové kázně v našem městě. Dovolím si tedy za účastníky letošního úklidu navrhnout zvýšení počtu fotopastí na rizikových místech opakovaných skládek (např. panelka za rybníky v Cecimě, okolí Cihelny, les na Dubí apod.) Zajištění dostatečného počtu odpadkových košů, kterých nám připadá, že je stále nedostatek a zajištění častějšího úklidu silničních příkopů v okolí Blovic, případně i fotopastí na rizikových místech – např. odpočívadlo na cestě na Štítov. Každý občan pak může pomoci tím, že černou skládku okamžitě nahlásí přes aplikaci ZmapujTo.

Tímto bych chtěla moc poděkovat všem účastníkům, kteří přišli a pomohli udělat naše město zase o něco čistější a hezčí. Děkuji tímto všem dětem, které byly velice aktivní a vypadaly, že je akce opravdu bavila – jmenovitě Martínkovi Cresovi, Lucince Červené, Pavlíkovi Stehlíkovi, KryštůfkoviSynáčovi, Jirkovi Šilhánkovi, Michalce Žáčkové, Aničce Šindelářové, Danovi a Martinovi Královým, Vanessce, Kristýnce a Petrušce Vaněčkovým, Aničce Fialové i jejich rodičům, za to, že je vedou tímto směrem. Dál bych chtěla poděkovat velké srdcařce Terezce Řípové, která se věnuje životnímu prostředí a do této akce přivedla i své blízké.Také rodině Blovských, kteří se léta aktivně zapojují do této akce a samozřejmě blovickým hasičům v čele s Andrejem Červeným, který se každoročně podílí na organizaci a spolu s Martinem Doležalem zapojují do úklidu mladé hasiče. Letos jsme přivítali i zástupkyně z DDM Alenku Průchovou a Hanku Herboltovou, které měli předem jasně stanoven svůj cíl úklidu, který se jim podařilo zdolat, moc děkujeme. Velký dík patří Ivanovi Bystřickému a Kubovi Horovi, kteří byli nominováni na hlavní svážeče odpadu, a tuto úlohu plní léta bez protestů a spolehlivě. Dále bych chtěla poděkovat sestrám Lence a Janě Pospíšilovým, které se velice aktivně zapojily do této akce, děvčata kvalitní geny nezapřou😊 Zajímavostí pro mladší generace je, že rybníku v Cecimě, kterému se při úklidu každý rok dobrovolníci věnují, se říká Tampák, právě po jejich pradědečkovi, který kdysi nechal rybník znovuobnovit. Poděkování patří samozřejmě i městu Blovice, jmenovitě ing. Kosovi, který nám každoročně poskytuje pomůcky na úklid, kterých byl letos obzvlášť nedostatek, protože úklidů bylo opravdu mnoho…

Foto z akce: