Oslava 150 výročí úmrtí pátera Františka 2019+nové fotografie

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Oslava 150 výročí úmrtí pátera Františka

V sobotu 23. března 2019 se v Blovicích konala oslava 150 výročí úmrtí Františka Jaroslava Vacka – Kamenického. V 10:00 hodin začala v kostele slavnostní mše svatá, kterou celebroval Mons. ThLic. Krzysztof Dędek, generální vikář Diecéze plzeňské. Kromě něj se účastnil i blovický farář Piotr Marek a farář z Kamenice na Vysočině – rodné obce pátera Františka.  Čestnou stráž během celého obřadu drželi členové SDH Blovice a místní Sokolové.  Všichni krojovaní a s vlajkami. Mši doprovázel chrámový sbor pod vedením pana Navrátila. Během mše připomněl Monsignor Dędek život a význam Františka Jaroslava Vacka – Kamenického. Citoval i verše z jeho básnické sbírky.

V kostele byla také umístěna výstava o životě a díle pátera Františka, kterou připravilo Muzeum jižního Plzeňska.

Po slavnostní mši se průvod krojovaných složek, představitelů církve, zástupců města a dalších přítomných odebral k místnímu hřbitovu. Zde u hrobu F. J. Vacka – Kamenického proběhl pietní akt s položením květin a proslovy. Promluvil kamenický pan farář, pan Mgr. Michal Červenka za muzeum a starosta města pan Robert Zelenka. Chrámový sbor zde na závěr zazpíval blovickou hymnu – zlidovělou píseň U panského dvora, jejímž autorem je právě František Jaroslav Vacek – Kamenický.

Hlavní myšlenku celého obřadu pronesl Monsignor Dędek při mši v kostele. Páter František nevykonal za svého života žádný výjimečný čin, ale přesto se na něho i po 150-ti letech vzpomíná. Měli bychom se všichni snažit žít tak, aby se i na nás po tak dlouhé době vzpomínalo.

Foto z akce: