Vzpomínkový akt – 150 let od úmrtí Františka Jaroslava Vacka -Kamenického

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Dne 23. března si připomeneme 150. výročí úmrtí Františka Jaroslava Vacka – Kamenického.
F. J. Vacek Kamenický se narodil 24. ledna 1806 v Kamenici nad Lipou a zemřel 23. března 1869 v Blovicích. V roce 1831 byl vysvěcen na kněze a od roku 1845 působil v Blovicích, kde se stal o rok později prvním blovickým děkanem. Vedle svého kněžského povolání byl také básníkem, jeho nejzdařilejším dílem jsou ,,Elegie nad hrobem matky“. Je autorem znárodnělé písně ,,U panského dvora“. Zabýval se také překlady z polštiny, italštiny, němčiny a angličtiny. Je pohřben na hřbitově v Blovicích, jeho pomník je prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Odkaz do kroniky: ODKAZ

Program:

V 10:00 hodin slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana Evangelisty v Blovicích.

Hlavní celebrantem mše Mons. ThLic. Krzysztof Dędek, generální vikář Diecéze plzeňské

V průběhu mše zazní „Missaloretta“ Vojtěcha Říhovského.

Po mši svaté se uskuteční slavnostní průvod na místní hřbitov, kde u hrobu F. J. Vacka –Kamenického, proběhne pietní akta zazní píseň „U panského dvora“  v podání chrámového sboru.

V tento den bude v kostele sv. Jana Evangelisty umístěna výstava o životě a díle F.J. Vacka – Kamenického (připravilo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.)