Ples sportovců 2019

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


V sokolovně se konal Ples sportovců

Po mnoha letech Ples sportovců neprobíhal v Lidovém domě, ale ve zcela nově opraveném sále sokolovny. Vrátil se sem po mnoho desítkách let. A stálo to za to. Sál je kompletně vymalovaný, má nové osvětlení, je opět zprovozněný balkon a je zde nová opona. Na stolech jsou teď i úplně nové ubrusy a dekorace. Vše to dalo hodně práce a úsilí, ale dílo se podařilo. To ocenil každý, kdo na Ples sportovců v sobotu 9. března 2019 přišel.

U vchodu všechny vítala čestná stráž – chlapci v sokolských krojích s vlajkami, u vstupu do sálu pak krojovaná děvčata a chlapec. Přesně o osmé zahrál Taneční orchestr Miroslava Novotného slavnostní fanfáru a ples mohl oficiálně začít. Jako vždy náležel úvod slavnostnímu nástupu vlajek a krojovaných složek a hymna Lví silou. Poté všechny přítomné přivítal starosta města i Sokola Robert Zelenka. Nechybělo ani slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2018. Byli to: za oddíl Juda František Vlčnovský, Jaroslav Kopal a František Havlíček, za oddíl kopané Jiří Šabata a Vladimír Chalupa, za národní házenou Kateřina Štenglová, za odbor všestrannosti Jan Vránek a Vojtěch Vrba a za oddíl tenisu Jan Tolar. Dále byla předána ocenění dlouholetým aktivním členům. Těmi byli: Věra Houdková, Rudolf Mencl, Zdeněk Zdráhal a Karel Janko. Tradičně se přeje i jubilantům. V letošním roce se jedná o Boženu Šlajerovou, Marii Sýkorovou, Ivana Bystřického a Karla Prokopce. Všichni obdrželi pamětní listy, květinu a malou pozornost.

Odbor sokolské všestrannosti si také připravil překvapení – přehlídku dresů a cvičebních úborů z různých sletů i spartakiád. Přehlídka byla rozdělena do tří částí a vyplňovala tak přestávky mezi tanečními sériemi. V ukázkách se předvedly i zcela nově ušité dresy mladšího žactva z roku 1948 a žen a dorostenek z roku 1926. Všechny je na tuto slavnostní příležitost nachystala paní Helena Vránková.

Velmi úspěšná byla i dámská volenka.

Taneční orchestr hrál úžasně, na parketě bylo stále plno, stejně tak i u baru. Návštěvníkům se ples velmi líbil a jsme rádi, že v nově opravené sokolovně budou probíhat i další sokolské akce, na které jste už teď všichni srdečně zváni.

Foto z akce:

TJ Sokol Blovice