Výroční členská schůze Českého rybářského svazu v Blovicích – pozvánka

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Rybáři budou bilancovat.
Příští sobotu 16. března se koná Výroční členská schůze Českého rybářského svazu v Blovicích.
Na programu této 400členné organizace bodou hodnoceny nejlepší sportovní úlovky na českých
rybářských revírech, hodnotit se budou úspěchy a také problematika chobu ryb v minulém
suchém létě na 10 chovných rybnících, kde se chovají ryby pro zarybňování svěřeného revíru
Úslavy ze Žákavé až nad Vlčice a revír rybník Cecima. Kromě toho budou hodnoceny i kulturní
akce, které rybáři konali pro veřejnost.
Nejlepší rybáři budou oceněni rybářskými vyznamenáními.
Usnesení pak bude plánem činnosti pro rok 2019.
Schůze se tedy koná v sobotu 16.3. 2019 od 10.00 hodin v restauraci Na nádraží.
Petrův zdar!