Den D na ZŠ Blovice 2019

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Na Základní škole Blovice probíhá každý rok celoškolní projekt Cesta za povoláním, jehož cílem je seznámit žáky s poptávkou reálných firem a společností v regionu, místě bydliště a jeho okolí a možnostmi uplatnění v těchto firmách.

Žáci se nejprve seznamují s náplní práce jednotlivých oborů, které se uplatňují ve firmách, a poté prakticky ve formě exkurzí s možností vyzkoušení různých profesí. Jsou informováni o různých formách přijímacího řízení, jako jsou pohovory, dotazníky a výběrová řízení, tvoří životopisy, zkouší si pohovory u zaměstnavatele, seznamují se s druhy živností, právními formami podnikání, účetní agendou a s možnostmi uplatnění na trhu práce nejen jako zaměstnanec, ale i jako zaměstnavatel.

Součástí tohoto projektu je i Den D, kdy si žáci 9. ročníku „hrají na podnikatele“ s cílem je naučit obchodnímu myšlení a jednání, samostatnosti a práci v týmu. Na přelomu října a listopadu se rozdělují do „podnikatelských“ skupin, vymýšlejí podnikatelské záměry, reklamní slogany, podnikatelské plány, prezentace a vyrábějí výrobky.

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se konal již devátý projektový Den D, kde žáci předvedli vše, co si připravili. Prezentace podnikatelských nápadů hodnotila porota, jejímiž stálými členy jsou Ing. Věra Růžičková, vedoucí živnostenského úřadu MěÚ Blovice, Ing. Michal Hodek, místostarosta Města Blovice, Miroslav Sýkora, jednatel firmy Arteo a v letošním roce se novým porotcem stal pan Václav Kovář, jednatel společnosti Arbocom.

Za nejlepší podnikatelský nápad, výrobek a výbornou prezentaci vybrala porota ve třídě 9.A  „Two sided“ (oboustranné oblečení) žákyň Ungrové H., Havlové, Grecmanové a Hlůžkové a v 9.B „Kapsičku na mobil“ žákyň Halaganové, Nové, Michálkové a Tranové. Všichni žáci byli oceněni termohrnkem od Města Blovice.

Na druhém a třetím místě se umístily výrobky z 9.A „Mařenka – multifunkční zástěra“ žákyň Ungrové T. a Šůsové a „Snowscoot“ žáků Fikrle, Kříže a Turnera. V 9.B ocenila porota výrobky „Motokošík“ žáků Hladíka, Štefána, Ptáčníka a Vylety a „Letní boby“ kombinované skupiny Hubinger, Tremlová, Pejcharová a Jára. Za svoje výkony obdrželi všichni psací potřeby od firmy Arteo.

Jako další podnikatelské nápady jsme mohli vidět Světelný koš, Loupák na kukuřici, Music cap, Led koš, Mopátko, Hrneček se 4 uchy, Boudu s automatickým krmičem a Multifunkční židli

Všem žákům 9 ročníku patří velká pochvala za přípravu, prezentaci i splnění zadaných podmínek. Velký dík patří i členům odborné poroty, kteří si udělali čas a přišli naše žáky povzbudit a podpořit.

 

Mgr. Miroslava Březinová

výchovná a kariérová poradkyně ZŠ Blovice

Napsat komentář