Bakus Blovice 2019

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Bakus by měl vynést zimu z Blovic

V neděli 3. března 2019 se v sokolovně sešlo množství masek a hlavně spousta diváků, kteří chtěli společně vyprovodit Bakuse na jeho poslední cestě městem. Figurína Bakuse, která symbolizuje zimu, se pravidelně vynáší z měst a obcí v předvelikonočním čase. Její spálení nebo vhození do vody má vyhnat zimu a přivolat jaro. V Blovicích Bakuse vždy vyprovází Kecal, který už v sokolovně pronese řeč, dále ženich s nevěstou, policajti a medvěd, kteréžto tradiční masky k této akci neodmyslitelně patří. Kecal i dnes všechny přítomné přivítal veršovaným proslovem, pak starosta města předává maskám klíč od města. Letos nemocného starostu zastoupil pan farář, který také všechny přivítal a požehnal přítomným. Tradiční hudba Hájenka zahrála k tanci a pak se průvod vydal městem. Letos byl zpestřen o masky na koních a také o vůz, který vezl ženicha s nevěstou a družičku se šaškem. Dále se přidaly masky. Novinkou byl krásně ustrojený Krakonoš, dále myslivec, pejsci, beruška, mnich, další šašci, mušketýři, čarodějky, květiny, moucha, víly, bezdomovec s kufrem……. I když masek bylo o něco méně než v minulých letech, diváků bylo naopak o mnoho víc. Dívali se z oken domů po celé trase průvodu, ale hlavně s průvodem šli Blovicemi. Cesta vedla jako obvykle od sokolovny ulicí 5. května s tradiční zastávkou u Škalů, kteří vždy připraví pro masky výborné pohoštění. Hájenka zahrála k tanci a pokračovalo se dál. Další zastávka byla na křižovatce u školy a na další křižovatce se Seteckou ulicí. Odtud se šlo až na náměstí, kde bylo téměř poslední zastavení před příchodem k Úslavě, do které se Bakus vhazuje. Na náměstí proběhlo tradiční sólo ženicha s nevěstou a vyrazilo se dál k Fröhlichovu mlýnu. Tady pronesl Kecal krátkou řeč, následoval jeden taneček a už se celý průvod vypravil k řece. Zde Kecal po stručném proslovu předal figurínu Bakuse již připraveným a v maskách ustrojeným členům klubu otužilců z Plzně, kteří krátce před tím připlavali ke břehu, aby zapózovali fotografům, sklidili zasloužený potlesk a slova uznání od všech přítomných a Bakuse přenesli přes jez a poslali ho pryč z města. Figurína se sice po chvíli zachytila u břehu, ale protože se všichni již těšíme na jaro, hned ji několik odvážlivců dlouhým klackem odstrčilo do proudu a po nějaké době Bakus skutečně odplul do dáli. Snad si tu zimu opravdu vzal s sebou.

TJ Sokol Blovice odbor všestrannosti děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě akce, Hájence, která vždy krásně vyhrává, panu Háčkovi s dcerou Vladimírou Davídkovou za zapůjčení kočáru a členům JK Úslavan za krásné masky a doprovod, panu farářovi Piotru Markovi, manželům Škalovým za milé přivítání a pohoštění, členům klubu otužilců za skvělé představení a zpestření akce, všem maskám, které se zapojily i všem, kteří se alespoň přišli podívat.

Nejbližší akcí, kterou blovický Sokol pořádá, bude Ples sportovců v nádherně nově opraveném sále sokolovny 9. března. Dále připravujeme na 30. března taneční zábavu se skupinou Kohn rock a 4. dubna sokolskou akademii. Na všechny tyto akce srdečně zveme blovickou veřejnost.

Foto z akce: