Odchyt zajíců v Blovicích

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Mnozí si ještě pamatují na odchyt zajíců a následný prodej zejména do Francie a Itálie. Psalo se kolik banánů nebo pomerančů se za jednoho ušáka dostane. Na blovickém nádraží byly na peronu klece plné zajíců. Honci, chytači a další pomocníci dostali za tuto brigádu malé občerstvení. A k pití čaj, pro dospělé s rumem. To už je ale hodně dávno.
Zajíc byl v 70 letech celorepublikově loven v počtu více než 10000 kusů na okres. V dalších letech začaly úlovky výrazně klesat. V důsledku toho byl na rok 1979 vydán zákaz lovu zajíce odstřelem, ponechán byl pouze odchyt živých jedinců pro vývoz. Ale ani toto jednorázové opatření nezabránilo dalšímu postupnému snižování jeho stavů a tím i úlovků. Velmi exkluzivní odchyt na vývoz byl také postupně snižován, až byl v roce 1999 ukončen. Celkový roční úlovek zajíců (ne ale na vývoz) se v současnosti pohybuje kolem 1000 kusů na okres.
Stavy zajíců, na základě sčítání, jsou ve smíšených a polních honitbách výrazně nižší než v honitbách polních. Obecně je možné konstatovat, že v posledních letech v polních honitbách se populační hustota ustálila na hodnotě okolo 20 zajíců na 100 hektarů, ve smíšených a lesních honitbách okolo šesti zajíců na 100 hektarů.
Pro připomenutí těchto zajímavých okamžiků z historie Blovicka, zveřejňuji tento krátký a jedinečný zážitek.