Předvánoční návštěva z partnerského Triptisu

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Ve středu 19. prosince 2018 dorazila do Blovic delegace z partnerského města Triptis. Přijel k nám pan starosta Peter Orosz, jeho sekretářka paní Birgit Jägerová, která je zároveň v čele komitétu pro partnerské vztahy, dále paní Sybila Schilling a pan Günther Kulhánek, oba členové výboru pro partnerství.

Předvánoční návštěva našich německých přátel měla dvě části. Oficiální část se odehrávala na radnici. Zde se představil náš nový pan starosta Robert Zelenka a nový vedoucí Lidového domu pan Václav Podroužek. Jednání se účastnili i místostarosta pan Michal Hodek a tajemník pan Václav Kybic. Posezení se neslo v přátelském duchu, oba starostové se navzájem představili a diskutovali o svých zkušenostech při vedení města (triptisský  starosta je ve funkci také velmi krátce, teprve od léta). Slavnostní oběd se uskutečnil na Čabardě a poté si delegace na radnici předali drobné dárky. Tím oficiální část návštěvy skončila a německá delegace se odebrala do dětského domova. Pro děti přivezli sladkosti, oblečení a hlavně finanční příspěvek na dárky a věci, které pro ně paní vychovatelky vyberou. Zde se k delegaci také připojil bývalý blovický starosta pan Jan Poduška. Němečtí přátelé se s ním také chtěli coby dlouholetým představitelem města rozloučit a předat mu i dar k jeho životnímu jubileu. Poté proběhlo krátké posezení, kdy děti předvedly básničky a písničky, které měly připravené na mikulášskou besídku, která proběhla o týden dříve.

Přátelé z Triptisu se poté s naším městem rozloučili a vydali se na cestu domů. Všichni se už ale těšíme na další návštěvu a spolupráci, kterou chtějí obě města podporovat nejen na oficiální úrovni, ale i na úrovni spolků (zatím fungují hasiči a Sokol) a škol (pravděpodobně na jaře 2019 by měla skupinka našich žáků navštívit školu v Triptisu), plánují se i atletické závody na novém sportovišti u základní školy.