23. koncert „Z vlastních zdrojů 2018“ tentokrát pro republiku

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Ve středu 28. listopadu 2018 se v Lidovém domě v Blovicích konal již 23. koncert „Z vlastních zdrojů“, který byl tentokrát věnován 100. výročí založení naší republiky.

Je velmi potěšující, že se i tentokrát líbil. A to se na pódium Lidového domu dostávají lidé, kteří si hrají pro radost – mají úplně jiná zaměstnání, ale protože kdysi hráli na nějaký nástroj, rádi s  voje umění oživili. Doufám, že si i další naši spoluobčané troufnou v příštích letech přispět ke zdaru těchto koncertů a že se seznam jmen, který je uveden na stránkách Kruhu přátel hudby v Blovicích, opět rozšíří.

Tento rok  koncert zahajovaly Irena Hambergerová s Lenkou Karpíškovou. V úpravě pro housle a klavír zahrály Menuet, který složil Luigi Boccherini. Obě vystupovaly poprvé.

To Renáta Pelouchová měla premiéru již v roce 2004. Letos za klavírního doprovodu Milana Navrátila zazpívala píseň Panis Angelicus, kterou na středověký text Tomáše Akvinského napsal César Franck.

Eliška a Lenka Karpíškovy předvedly, jak doma nacvičily Kankán Jacquesa Offenbacha.

Již na loňském koncertu jsme obdivovali hlas pátera Piotra Marka. Letos nám koncem listopadu přiblížil čas Vánoc dvěma koledami ze svého rodného Polska.

Zpestřením hudebních večerů jsou vždy vystoupení studentů uměleckých škol. Z Brna, kde studuje na divadelní fakultě JAMU, přijela zazpívat Linda Milotová. Zasluhuje uznání nejen za pěvecký výkon, ale také za obětavost, protože se po koncertě musela do moravské metropole vrátit.

Ve středu večer zazněl také jazz. Studenti plzeňské konzervatoře Lucie Metličková na altsaxofon spolu s Filipem Vavřičkou na klavír zahráli dvě skladby, jejichž autory byli Keith Jarrett (Country) a Paul Desmond (Take Five). Předvedli nejen mistrovské ovládání nástrojů, ale i jazzové cítění. Jazz jsme slyšeli i v podání Pavla Tomana, učitele ZUŠ v Nýřanech a ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni. Ten si pro Blovice připravil opět nové skladby ze své vlastní tvorby a ani letos jsme z jeho vystoupení nebyli zklamaní.

Jeden hudební nástroj zazněl na koncertu „Z vlastních zdrojů“ poprvé. Byly to dudy. Nejdříve si se svým nástrojem zazpíval žák ZUŠ v Blovicích Lukáš Davídek a po něm několik lidových písní z Chodska i s jednou „poudačkou“ přidal Václav Švík, který s dudami vystupuje na domácích i zahraničních scénách více než šedesát let. Zahráli si také spolu a Lukáš si od něj vyslechl slova chvály a doporučení, „aby v Blovicích našel ňáké kolegy, se kterými by vytvořil ňákou tu muzičku, protože samotnej dudák dlouho nevydrží“.

Ke koncertům patří i mluvené slovo. Oba přednášející vybrali povídky a verše vztahující se k naší zemi. Byla to povídka „Chvála Podřipska“ od Miroslava Horníčka, který by před několika dny stejně jako republika oslavil sté narozeniny, a povídka Karla Čapka „O alelidech“, které přednesl Zdeněk Sviták. Milena Durasová si připravila část poemy Františka Hrubína „Jobova noc“ a povídku Ivanky Deváté „Kolik je vám Vánoc?“ Na tuto povídku pak navazovala poslední skladba programu – Modlitba pro Martu – v podání Lindy Milotové.

Bylo velmi příjemné tento večer provázet slovem. A už teď se začíná tvořit program příštího, 24. koncertu „Z vlastních zdrojů“. Věřím, že budou zdraví ti, kteří pilně cvičili již na koncert letošní, ale nemoc jim vystoupení překazila. Kdo si ho chcete připomenout, vyhledejte si na stránkách KPH Blovice (http://kphblovice.sweb.cz) jeho program.  Poděkování patří také panu Ivanu Bystřickému, který záznam koncertu umístil na Internet. Do vyhledávače stačí zadat Koncert z vlastních zdrojů 28.11.2018 nebo přímo adresu https://www.youtube.com/watch?v=fVggCC-3E7k.

Miroslav Čadek

Video z akce Ivan Bystřický: