Mikulášská zábava pro děti v sokolovně

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


V pátek 30. listopadu 2018 uspořádali členové odboru sokolské všestrannosti  Mikulášskou zábavu pro děti. Letos se konala poprvé na sále v sokolovně. Přišla na ni skoro stovka dospělých s dětmi. Ty byly povětšinou v krásných maskách čertů, andělů, přišel i jeden malý Mikuláš. Na zábavu přišel také opravdový Mikuláš, přivedl si s sebou dva anděly a celý houf čertů. Ti všichni se dětem po celý večer věnovali, tančili s nimi a vyráběli. Pro děti byla připravena spousta soutěží, které byly jednak pohybové, jednak tvořivé. Děti soutěžily ve výrobě co nejdelšího papírového řetězu, tvořily obrázky čerta, anděla a Mikuláše. Zatančily si, zaskákaly v pytlích, rozplétaly živé uzle. Aby se nenudili jejich rodiče, absolvovali také soutěž ve skákání v pytli. Děti si na závěr společně zazpívaly, a pak se společnými silami podělily o balónkovou výzdobu, kterou si rozebraly domů.

Za všechny soutěže děti dostaly sladké odměny. V bufetu si mohli všichni koupit občerstvení. Podle ohlasu dětí i dospělých se všichni dobře bavili a určitě do sokolovny rádi přijdou na další akce, které odbor všestrannosti připraví.