Na zámku se slavil Den veteránů a konec 1. světové války

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Na zámku se slavil Den veteránů a konec 1. světové války

V neděli 11. listopadu 2018 od 13:00 se na zámku Hradiště konal pietní akt k uctění památky obětí 1. světové války. Velká války, jak se 1. světové válce říkalo, byla ukončena příměřím z 11. 11. 1918. Dokumenty o příměří byly podepsány téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského maršála Ferdinanda Foche v Compiègne. Od 11 hodin 11 minut pak příměří zavládlo na všech frontách.

Tato válka byla do té doby nejstrašnějším globálním válečným konfliktem, za čtyři roky bojů zahynulo na 10 miliónů obětí, přes 20 miliónů lidí bylo zraněno, počet pohřešovaných dosáhl téměř 8 miliónů.  Po jejím skončení už svět nebyl takový, jako na jejím začátku. Výrazně se změnila i mapa Evropy. Zaniklo ruské a německé císařství. Co pro nás bylo důležitější, rozpadlo se Rakousko-Uhersko na řadu nástupnických států.  Jedním z nich bylo i naše samostatné Československo.

Sté výročí vzniku Československé republiky spojené se sázením lípy republiky se slavilo na nádvoří hradišťského zámku před čtrnácti dny. Dnes byly položeny věnce a květiny u pomníčku obětem 1. světové války v parčíku před zámkem. Čestnou stráž u pomníku drželi členové Sokola ve svých historických i lidových krojích se slavnostními prapory. Kromě nich s sebou vzali i vlajky Rakouska-Uherska a zemí Koruny české. Na úvod všechny přítomné pozdravila paní ředitelka Muzea jižního Plzeňska paní Radka Křížková-Červená. Po ní přednesl krátký projev pan Josef Koželuh, dlouholetý historik muzea a po něm starosta města Robert Zelenka. Přítomni byli i zástupci SDH Blovice a Jakub Sochor jako zástupce Klubu veteránů. 11. listopad je totiž také Dnem válečných veteránů. Jejich symbolem je květ červeného máku, který si přítomní také připnuli na klopy.