Naši praporečníci byli na koncertě Pětařicátníků

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


V pondělí 15. října 2018 se naši tři praporečníci zúčastnili vzpomínkové akce v Plzni na Skvrňanech. Hrála zde oblíbená dechová hudba Pětatřicátníci. A protože se akce konala u příležitosti vzpomínky na historický vývoj Sokola, hráli především sokolské pochody a písně. Na úvodní pochod nastoupila praporečnická četa. Starosta sokolské župy Plzeňské bratr Jiří Sobota připomněl historii Sokola. Poté pokračovala ve vystoupení dechová hudba. Tuto kapelu jsme potkali v červenci v Praze na XVI. Všesokolském sletu, kde hrála spolu s mnoha dalšími dechovkami během průvodu na ulici. Úplnou náhodou hráli zrovna ve chvíli, když jsme k nim došli, sokolskou hymnu Lví silou. Tu hráli mimo jiné i na dnešní akci.