Ve škole proběhla oslava 100. výročí vzniku republiky

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


V sobotu 22. září 2018 se v areálu základní školy konala oslava stého výročí vzniku naší samostatné republiky. Pro širokou veřejnost byl připraven téměř tříhodinový program, na jehož přípravě se podíleli především žáci a učitelé základní školy.

V úvodu přivítala paní ředitelka Růžena Kohoutová hosty slavnosti, kterými byli starosta města Jan Poduška, místostarosta pan Michal Hodek, radní a předseda školské rady pan Robert Zelenka a vedoucí školského odboru Plzeňského kraje paní Jaroslava Havlíčková. Po proslovech zazněla státní hymna. Po ní následovala recitace básně a přikročilo se k hlavnímu bodu oficiální části programu a tím bylo zasazení pamětní lípy. Při tom zazněla druhá sloka písně Kde domov můj. Hudebně dramatický kroužek Šoumeni poté přišel se svým vystoupením. Nejprve děti zazpívaly píseň z dílny Uhlíře a Svěráka s názvem Stromy  a pak představily skladbu Ufoni.

Tím byla uzavřena oficiální část programu. V této chvíli začal kromě hlavního vystoupení i doprovodný program. Na vyhrazených stanovištích si mohli zájemci vyzkoušet zábavné pokusy v chemicko-přírodovědném koutku, vyzkoušet si své znalosti naší historie v řadě kvízů a úkolů, shlédnout výstavu panenek, které zapůjčila  paní Jiřina Havlová, dále výstavku dřevořezeb a předmětů vážících se ke stoletému výročí trampingu od pana Bedřicha Röhricha. A právě tato trampová legenda, Bedřich Röhrich, který je známý pod jménem Béďa Šedifka, se postarala o další nádherné vystoupení. Pan Šedifka zazpíval se skupinou Přelet M.S. několik písní za doprovodu kytar. Následovala vystoupení žáků 2. ročníků, zpěv populárních písní z moderní doby, cvičily se sokolské sletové skladby Děti, to je věc! a Cirkus, když před tím ještě zazněla sokolská hymna Lví silou. Návštěvníci si vyslechli i krátké životopisy nejvýznamnějších osobností, které jsou se vznikem naší vlasti spojeny – T.G.Masaryka, M.R.Štefánika a E. Beneše. Mluvené slovo bylo vždy prokládáno písněmi. Zazněly prvorepublikové hitovky Ach synku, synku, U panského dvora a Kolíne, Kolíne. Nebyla zapomenuta ani výrazná hudební osobnost Osvobozeného divadla – Jaroslav Ježek. Instrumentálně zazněl jeho David a Goliáš, zpívala se píseň Když jsem kytici vázela. Nemohl být opomenut ani Karel Hašler a jeho Ta naše písnička česká. O závěr bohatého a pestrého programu se postarala šermířská skupina Panská jednota se svým rytířským turnajem. Dámy a pážata představovali žíci 4.C.

Během celého dopoledne bylo pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení, a protože nakonec spolupracovalo i počasí, odcházeli všichni návštěvníci spokojeni.

Poděkování patří všem, kteří se na průběhu a zajištění akce podíleli. Byli to žáci a učitelé základní školy, paní Romana Tomášková, která se starala o ozvučení , šermíři, paní Michaela Hatajová a pan Petr Gonzáles z hudební školy, paní kuchařky, město Blovice, které zapůjčilo sety na sezení a stánky, Sokol Blovice a pan Ivan Bystřický, který celou akci zdokumentoval.