Po dvanácti letech se opět konaly Staročeské máje

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Video z akce – opravené

V sobotu 5. května 2018 uspořádala TJ Sokol Blovice po dlouhé přestávce od roku 2006 opět Staročeské máje. Program začal vlastně už v pátek, kdy skupina krojovaných žen s Kecalem, policajtem a hudebním doprovodem objela okolní vsi. Zde byla pozvána svobodná děvčata ve věku od 15 do 25 let k sobotní zábavě do sokolovny.

Hlavní program byl připraven na sobotu. Od ranních hodin začaly čtyři krojované skupiny obcházet blovická děvčata. V pátek večer byla nazdobenými májkami označena jejich bydliště. U nich potom zastavili hudebníci, zahráli a zazpívali do tance, Kecal pronesl svou řeč a dívka a její rodiče si zatančili. Dívky kromě toho dostaly pozvánky na odpolední program, srdce z lineckého těsta a květinu. Rodiče poté předali dobrovolný finanční obnos jako příspěvek na Máje. Za to jim celá skupina zazpívala poděkování. Tato zastavení byla vždy milá a příjemná, všichni byli velmi spokojeni. Škoda jen, že z více než stovky děvčat, se pozvat na slavnosti do sokolovny nechalo jen nemnoho.

Během poledne byla zvolena královna Májů 2018. Tou se pro letošní rok stala Helena Marková z Blovic. Pro královnu přijel nazdobený kočár, který připravil a zapůjčil pan Háček s dcerou. Královna byla oblečena do kroje a spolu s pážaty dojela v kočáru do sokolovny, kde už na ni čekal král, všechny krojované složky a hudba Hájenka, která se vezla na voze. Kočár s královským párem doprovázely i dívky na koních. Průvod za doprovodu veselé hudby prošel městem a skončil opět v sokolovně. Zde královna a král usedli do svých čestných křesel, pážata zaujala svá místa a starosta Sokola Robert Zelenka Staročeské máje slavnostně zahájil. Kecalové pronesli svoje proslovy o místních děvčatech, a pak už začal vlastní program. Nejprve v něm zatančily děti z kroužku lidových tanců Domino, který působí v pobočce DDM Blovice ve Spálené Poříčí. Děti tančí lidové tance z chodského, plzeňského a rokycanského regionu ve spálenopoříčských krojích. Kroužek vede paní Božena Šroubková. Poté se představili členové SDH Zdemyslice se svým Sekyrkovým cvičením. To bylo sepsáno pro sjezd slovanského hasičstva, který se konal v roce 1928 v Praze. Posledním číslem programu bylo předvedení České besedy. Tento český lidový tanec vznikl v dobách národního obrození. Pro diváky ho zatančili členové Sokola a také zástupci místní hudební školy.

Odpolední program ukončilo sólo krále a královny za doprovodu Hájenky. Hájenka potom hrála k tanci a poslechu pro všechny přítomné.

A protože vyšlo krásně i počasí a o občerstvení příchozích bylo také vydatně postaráno, všichni byli se Staročeskými máji v roce 2018 spokojeni.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli. Byli to ženy a muži ze Sokola Blovice, děti ze základní školy, děti a učitelé z hudební školy, účinkující v odpoledním programu, pan Háček se svými koňmi a kočárem, hudba Hájenka. A v neposlední řadě patří naše poděkování paní Markétě Supíkové, která celý den pořizovala z akce fotografie, panu Jírovi za pořízení videozáznamu, městu Blovice za poskytnutí břízek na májky, příslušníkům městské policie za řízení dopravy, pekařství Jílek za napečená srdce, firmě Arteo za dopravu a firmě Orchid Flowers za květiny pro děvčata. Děkujeme.