Ples sportovců Blovice 2018

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Sportovci uspořádali svůj ples

Už po dvaadvacáté uspořádali sportovci svůj bál. Tentokrát to bylo v pátek 2. března 2018, opět v sále Lidového domu. Tato společenská událost se od ostatních trochu liší, a to pravidelnými součástmi plesu, které jinde neuvidíte. Po chvilce volné zábavy proběhl i letos slavnostní nástup vlajek a krojovaných složek. Tímto se krásně připomíná sokolská tradice, protože včele průvodu je nesen slavnostní prapor jednoty vlajkonošem v historické uniformě a je doprovázen dívkou také v slavnostním kroji. Představí se vždy i nově ušitý žákovský prapor, který je stejně jako prapor slavnostní replikou originální vlajky. Dále se připomínají i všechny zástavy, pod kterými se za dobu trvání místní organizace cvičilo. Tito vlajkonoši jsou také doprovázeni krojovanými děvčaty. Po slavnostním nástupu zazněla na plese poprvé živě zazpívaná sokolská hymna Lví silou. Poté se slova ujala moderátorka večera paní Hana Svášková. Po krátkém úvodním slově předala mikrofon starostovi TJ Sokola Blovice bratru Robertu Zelenkovi. Ten přivítal všechny přítomné a pozdravil hosty – starostu města Jana Podušku a místostarostu Michala Hodka. Ve svém projevu zmínil i významné akce, které bude místní jednota v nejbližší době pořádat. Tou první je tradiční sokolská akademie, která se bude konat už ve čtvrtek 22. března 2018 od 17:00 hodin v Lidovém domě. Nově se Sokolové pokusí znovuoživit tradici staročeských Májů – konkrétně 4. a 5. května 2018, kdy se budou v dopoledních hodinách obcházet svobodná děvčata od 15-ti let, která budou zvána na slavnostní májovou veselici. Ta se bude konat samozřejmě v sokolovně. Tou snad nejvýznamnější událostí potom bude pořádání Župního sletu 26. května 2018. Do Blovic se sjedou cvičenci z celé župy Plzeňské v počtu více než 300 cvičenců, aby nám představili deset z dvanácti sletových skladeb. Letos je tomu totiž již šest let, kdy se konal XV. Všesokolský slet. My jsme v Blovicích tenkrát pořádali menší místní slet, tentokrát to tedy bude v daleko větším měřítku. Před vlastním cvičením projde městem průvod cvičenců s hudbou a vlajkami.

Po projevu starosty Sokola a odchodu krojovaných složek probíhala volná zábava. K tanci i poslechu hrála letos nově skupina Anakonda.

Poté následoval další z tradičních momentů plesu – vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2017⇒ODKAZ. Vyhodnoceným sportovcům předali květiny a ceny starosta Sokola Robert Zelenka, starosta města Jan Poduška a místostarosta Michal Hodek. V letošním roce nově přibyla i kategorie těch, kteří přispěli svou sportovní činností k propagaci a zviditelnění města. K tomu přispěl také novinář Plzeňského deníku Michal Pipta, který dlouhá léta psal do novin články o blovickém sportu a nově narozených blovických dětech. U mnohých potom psal i o jejich pozdějších sportovních aktivitách a úspěších. Výstava z jeho novinových článků byla připravena ve vestibulu.

Volnou zábavu ještě zpestřila dámská volenka. O občerstvení se postaraly dva bary, k chuti přišly kromě alko i nealko nápojů i doma dělané chlebíčky a jednohubky.

22. Sportovní ples se vydařil a kdo by si chtěl zopakovat atmosféru sokolských tradic, může ještě vyrazit na Ples župy Plzeňské v dubnu do Plzně do Měšťanské besedy.

Napsat komentář