Dětský maškarní bál 2018

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


V neděli 28. ledna 2018 uspořádal odbor sokolské všestrannosti už 46. Maškarní bál pro děti.  Konal se opět v Lidovém domě. Účast byla opět velká. Všechny přítomné děti měly krásné masky a kostýmy a přišly se společně se svými rodiči a prarodiči na tři hodiny pobavit, zatančit a zasoutěžit o ceny. Celé odpoledne se dětem věnovali velcí pomocníci v maskách klaunů a jiných.  Pro děti byly připravené tradiční soutěže jako židličková, různé překážkové dráhy, tanec ve dvojicích s balonky, tančily se Mašinka, Makarena i Ptačí tanec. Z nových soutěží to byly třeba hra na sochy nebo na mumie. Největší radost udělaly dětem vystřelené konfety a koulovačka papírovými koulemi, stejně tak jako dovádění s nafukovacími balónky. Ani rodiče nepřišli zkrátka a také si mohli se svými dětmi zasoutěžit. Celé odpoledne si zájemci mohli nechat zhotovit profesionální fotografie od paní Markéty Supíkové z fotoateliéru Navrátil. A samozřejmě nebylo zapomenuto ani na chuťové buňky malých i velkých návštěvníků. Ženy ze Sokola připravily domácí zákusky, chlebíčky, velký zájem byl o párky, nealko občerstvení teplé i studené.

Ze spokojených úsměvů dětí i rodičů bylo patrné, že se jim společně strávené nedělní odpoledne moc líbilo a odbor sokolské všestrannosti bude v této tradici pokračovat i v příštích letech.

Nejbližší akcí, kterou bude odbor sokolské všestrannosti pořádat, je Maškarní rej spojený s vynášením Bakuse. Maškarní průvod městem spojený s vystoupením Klubu otužilců z Plzně na řece Úslavě u Fröhlichova mostu se uskuteční v neděli 11. února 2018 od 14:00 hodin.ze sokolovny. Průvod bude doprovázený hudbou Hájenkou, všichni jste srdečně zváni, masky jsou obzvlášť vítány.

Foto z nakreslených obrázků: ODKAZ

Foto z akce: