Pozvánka na romantický koncert ZUŠ Blovice

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Je to v roce 2017 v pořadí třetí koncert, zabývající se hudbou určitého stylového období ( předcházel koncert barokní a klasicistní ). Poslední koncert z tohoto cyklu – hudba 20. a 21.století se bude konat v lednu 2018. Děkuji za spolupráci.