Mateřská škola Blovice podává informace k zápisu na školní rok 2017/18

Sdílet článek na:

FacebookGoogle


Dne 24. 4. 2017 od 15.00 hod. do 17.00 hod. si rodiče vyzvednou tiskopisy k zápisu, informační leták a proti podpisu jim bude přiděleno registrační číslo dítěte.

 

Kritéria přijetí dětí do MŠ Blovice

na školní rok 2017/18 :

  • podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č.14/2005 Sb. a ve znění vyhlášky 43/2006 Sb. o  předškolním vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů a Školního řádu MŠ Blovice.

1. Přednostní přijetí dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, a které mají místo trvalého pobytu na území města Blovice a obcí Ždírec a Louňová.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31.8.2017,

a to od následujícího školního roku 2017/18 až do zahájení povinné školní docházky dítěte.

2. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od 1.9.2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého  roku věku, a které mají místo trvalého pobytu na území města Blovice a obcí Ždírec a Louňová.

Viz stránky města